Գրիգոր Զոհրապ. Ռեհան

Գրիգոր Զոհրապ

Գրիգոր Զոհրապի <<Ռեհանը>>-նովել, որը լի էր սիրով ու անչափ գեղեցիկ համեմատությամբ: Իրականում այս հրաշալի նովելի գաղափարը հասկանալու համար պետք է մի փոքր երկար մտածել, քանի որ, ըստ իս, այն ունի մի քանի գաղափար և ամեն ոք այն հասկանում է յուրովի: Այժմ փորձեմ ներկայացնել, թե ես ինչպես եմ ընկալել նովելը: Իմ կարծիքով, հեղինակը խոսում էր իր նախկին սիրո մասին, ով ուներ փարթամ, առատ վարսեր: Ես կարծում եմ, որ հեղինակը նայելով ռեհանի գեղեցիկ փնջին, այն համեմատել է կնոջ վարսերի հետ, որոնք միգուցե նա շոյել է ժամանակին: Կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ համեմատություն է արել հեղինակը: Երկրորդ ասելիքը ստեղծագործության կարծում եմ այն է, որ հեղինակը պարզապես ցանկացել է գովել ռեհանին՝ այն շատ սիրելով: Միգուցե ցանկացել է ասել, որ բնության մեջ, աշխարհում, ամեն բան գեղեցիկ է, եթե նրան գեղեցիկ աչքերով ես նայում: Այս նովելը ուղղակի ռեհանի մասին էր, որը հեղինակին այնքան գեղեցիկ և կանացի էր թվացել, որ հիացել է այն տեսնելով, նույնիսկ համեմեատել: Ցանկացել է իր հիացմունքը արտահայտել թղթի վրա գրված գեղեցիկ տողերով… Եվ նա, ամեն անգամ հիշելով ռեհանի փնջին՝ կուրախանար, փորձելով գտնել գեղեցիկ մի բան, որի հետ կարելի էր համեմատել այն…

ՀՀ Սահմանադրություն. ՀՀ նախագահ

ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ գլուխը վերաբերում է ՀՀ նախագահին:

Հոդված 123. Հանրապետության նախագահի կարգավիճակը և գործառույթները

1.Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է:

2. Հանրապետության նախագահը հետևում է Սահմանադրության պահպանմանը:

3. Հանրապետության նախագահն իր լիազորություններն իրականացնելիս անաչառ է և առաջնորդվում է բացառապես համապետական և համազգային շահերով:

4. Հանրապետության նախագահն իր գործառույթներն իրականացնում է Սահմանադրությամբ սահմանված լիազորությունների միջոցով:

Հոդված 124.

Այս հոդվածը վերաբերում է նախագահի լիազորություններին.

 Հանրապետության նախագահն ընտրվում է յոթ տարի ժամկետով: Նախագահ կարող է ընտրվել քառասուն տարին լրացած, վերջին վեց տարում միայն ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, վերջին վեց տարում ՀՀ – ում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք: Նույն անձը Հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ: Նախագահ հանդիսացող անձը չի կարող զբաղեցնել որևէ այլ պաշտոն, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք: Հանրապետության նախագահն իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ:

Հոդված 127. Հանրապետության նախագահի կողմից պաշտոնի ստանձնումը

Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնում է Հանրապետության նախորդ նախագահի լիազորությունների ավարտման օրը: 2. Արտահերթ ընտրության միջոցով ընտրված Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնում է ընտրվելուց հետո՝ տասներորդ օրը: 3. Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնում է Ազգային ժողովի հատուկ նիստում, ժողովրդին տրված հետևյալ երդմամբ. «Ստանձնելով Հանրապետության նախագահի պաշտոնը՝ երդվում եմ. հավատարիմ լինել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, իմ լիազորություններն իրականացնելիս լինել անաչառ, առաջնորդվել միայն համապետական ու համազգային շահերով և իմ ողջ ուժը ներդնել ազգային միասնության ամրապնդման գործում»:

Հոդված 140. Հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիությունը

Հանրապետության նախագահն անձեռնմխելի է: 2. Հանրապետության նախագահն իր լիազորությունների ժամկետում և դրանից հետո չի կարող հետապնդվել և պատասխանատվության ենթարկվել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար: 3. Իր կարգավիճակի հետ չկապված գործողությունների համար Հանրապետության նախագահը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել միայն իր լիազորությունների ավարտից հետո:

Continue reading “ՀՀ Սահմանադրություն. ՀՀ նախագահ”

Homework. 24.05.21

1. Put into the correct active or passive form.

1. She promised him a book.

He was promised a book.

2. They will take her to hospital tomorrow.

She will be taken to hospital tomorrow.

3. You cannot expect children to understand these problems.

Children cannot be expected to understand these problems.

4. No-one has climbed this mountain before.

This mountain hasn’t been climbed before.

5. He disappeared and no-one has seen him again.

He disappeared and hasn’t been seen again.

6. I was told the latest news by a friend this morning.

A friend told me the latest news this morning.

7. Have you ever been called a fool before?

Has anyone called you a fool before?

8. She was recommended a new doctor by her friend.

Her friend recommended her a new doctor.

9. Were you offered the job I told you about?

Did anyone offer you the job I told you about?

10. Were you given enough sugar?

Did anyone give you enough sugar?

11. People will show the visitor the new buildings.

The new building will be shown the visitor.

12. Someone will tell you what time the train leaves.

You will be told what time the train leaves.

13. Someone ordered the prisoners to stand up.

The prisoners were ordered to stand up.

14. I want someone to answer the phone call.

I want the phone call to be answered.

Continue reading “Homework. 24.05.21”

Ակսել Բակունց .Ալպիական մանուշակ

Ակսել Բակունցի <<Ալպիական մանուշակ>> գեղեցիկ ստեղծագործությունը ամեն ոք ընկալում և հասկանում է յուրովի՝ ինչպես ստեղծագործության հերոսները։ Ըստ իս ստեղծագործությունը կյանքի մասին էր, մարդկանց աշխարհայացքների ու մտածելակերպի։ Ստեղծագործության մեջ ներկայացված է, թե ինչպես են մտածում տարբեր հետաքրքրություններ ունեցող մարդիկ։ Նրանցից մեկը հնագետ էր, ով չէր տեսնում բնությունը, ծաղիկները, հայացքները։ Նա միայն տեսնում էր քարեր, ժայռեր, պատմական ամեն բան։ Իսկ նկարիչը ընդհակառակը։ Նա տեսնում էր ամեն ծաղիկ, նկարում, իր տեսածը հանձնում թղթին։ Նկատում էր հետաքրքիր արտաքինով մարդկանց, նրանց նույնպես նկարում էր։ Հեղինակը աղքատ կնոջը համեմատում էր Ալպիական մանուշակի հետ։ Երկուսն էլ անչափ գեղեցիկ էին, բայց թաքնված էին հեռուներում, ապրում էին սարերում։ Ստեղծագործությունը անչափ գեղեցիկ է, պատկերավոր։ Այն ներկայացնում է կյանքը, այն կյանքը, որը ապրում են մարդիկ, հնագետները, նկարիչները և աշխարհից կտրված, հեռուներում ապրող մարդիկ…

Մեջբերումներ.

Ահա, թե ինչպես են տեսնում աշխարհը ստեղծագործության հերոսները.

Բերդի քարերի մոտ բուսել էր ալպիական մանուշակ, ծաղիկը՝ ծիրանի գույն։ Հնագետը չէր տեսնում ո՛չ մանուշակ, ո՛չ խոտ։ Նրա կոշիկները կրնկակոխ էին անում խոտ ու ծաղիկ։

Աշխարհը նրա համար ընդարձակ թանգարան էր, ուր չկար ոչինչ կենդանի և ոչ մի բզեզ։ Նա պոկոտում էր քարերին փաթաթված բաղեղը, փայտի ծայրով արմատախիլ անում քարի ճեղքում բուսած մանուշակը, ձեռքով քարը շոյում և սրբում գրերի հողը։

Ֆետրե գլխարկով մարդը երբ նկարեց այն ամենը, ինչ հարկավոր էր հնագետին, տետրի նոր էջի վրա նկարեց և պարսպի մի մասը, ատամնաձև քարերի արանքում, քարե արծվի բույնը, պարսպի ոտների տակ՝ ալպիական մանուշակներ։

Ստեղծագործությունում այնքա՜ն գեղեցիկ է նկարագրված ամեն բան։ Որ կարծես այնտեղ լինես, զգաս, ապրես…

Լռություն կա Կաքավաբերդի ավերակներում։ Միայն ձորի մեջ աղմկում է Բասուտա գետը, քերում է ափերը և հղկում հունի կապույտ որձաքարը։ Իր նեղ հունի մեջ գալարվում է Բասուտա գետը, ասես նրա սպիտակ փրփուրի տակ ոռնում են հազար գամփռներ և կրծում քարե շղթաները…

ՀՀ Սահմանադրություն. Ազգային ժողով

Ինչպես արդեն գիտեք, մենք ուսումնասիրում ենք ՀՀ Սահմանադրությունը՝ իր բոլոր կետերով: Այժմ ուսումնասիրում ենք ՀՀ Սահմանադրության չորրորդ գլուխը, որը վերաբերվում է Ազգային ժողովին:

Գլուխ 4-րդը սկսվում է 88-րդ հոդվածից, որը իր մեջ ներառում է հետևյալը.

Ազգային ժողովը ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինն է: Այն իրականացնում է օրենսդիր իշխանությունը: Ազգային ժողովը վերահսկողություն է իրականացնում գործադիր իշխանության նկատմամբ, ընդունում է պետական բյուջեն և իրականացնում է Սահմանադրությամբ սահմանված այլ գործառույթներ: Ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանվում են Սահմանադրությամբ: Ազգային ժողովը գործում է իր կանոնակարգին համապատասխան:

Հոդված 89.

Ազգային ժողովը կազմված է առնվազն հարյուր մեկ պատգամավորից: Ազգային ժողովն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով: Ընտրական օրենսգիրքը երաշխավորում է կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորումը: Եթե ընտրության արդյունքով կամ քաղաքական կոալիցիա կազմելու միջոցով կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա կարող է անցկացվել ընտրության երկրորդ փուլ: Երկրորդ փուլի անցկացման դեպքում թույլատրվում է նոր դաշինքների ձևավորումը: Քաղաքական կոալիցիա կազմելու սահմանափակումները, պայմանները և կարգը սահմանվում են Ընտրական օրենսգրքով:

Հոդված 90.

Ազգային ժողովն ընտրվում է հինգ տարի ժամկետով: Եթե ռազմական կամ արտակարգ դրության պատճառով Ազգային ժողովի ընտրությունն անցկացվել է Սահմանադրության 91-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետում, ապա գործող Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն ավարտվում, և նորընտիր Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն սկսվում է նորընտիր Ազգային ժողովի կազմավորումից հետո` երկրորդ երկուշաբթի օրը հրավիրված Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման պահին: Արտահերթ ընտրության դեպքում գործող Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն ավարտվում, և նորընտիր Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն սկսվում է նորընտիր Ազգային ժողովի կազմավորումից հետո` երկրորդ երկուշաբթի օրը հրավիրված Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման պահին:

Ազգային ժողովի կազմավորված լինելը հավաստվում է Ընտրական օրենսգրքին համապատասխան:

Continue reading “ՀՀ Սահմանադրություն. Ազգային ժողով”

Homework. 17.05.2021

Workbook p. 47-49
P. 47-48

p. 49
Making music

1.Complete the text with the words in the list.
When Mick Jagger started a band called The Rolling Stones in 1962 with a few friends, he had no idea how successful they would become. The Stones recorded their first single, Come on, a song by the singer Chuck Berry, and released it on 7 June, 1963. They never performed it when they played gigs because it wasn’t their song. But their fans found out about the record, and so many people bought it that it entered the charts in the UK and went to number 21. Of course, in those days, fans had to go to record shops; they couldn’t jast download music from the Internet! Mick Jagger and Keith Richards wrote a lot of songs that became very famous. In 1964, The Rolling Stones went on their first tour of the US. When they came back, they had their first number one hit in the UK,. ‘It’s All Over Now’.

Musical instruments

2.Put the letters in order to make musical instruments.
The drums (sdmur) and the bass guitar (sabs aitugr) are responsible for the rhythm in a band.

The trumpet (rmutpte) and the saxophone (nxohpasoe) are wind instruments.

Keyboards (ysedbaokrs) are electronic instruments similar to a piano (laopn).

The violin (linvoi) and the guitar (griuat) are both examples of string unstruments.

3.Tick the sentences that true for you. Correct the oned that aren’t.
1.I never listen to jazz. √

I prefer pop to rock.

I like songs with good melodies. √

I don’t really like rap.

I never listen to the lyrics of a song.

Continue reading “Homework. 17.05.2021”